Vi har gode, store kunder og mange leveranser i Ullensvang og Hardangerområdet. Dette er fra Lofthus