MITSUBISHI HEAVY VARMEPUMPER

Valg av varmepumpe

I det norske markedet er det et stort utvalg av varmepumper av varierende kapasitet og kvalitet. Varmepumpe Vestland er autoriserte forhandlere – som kan hjelpe deg med valg av riktig produkt, plassering, drift og vedlikehold.

Kunnskap om våre produkter og god kjennskap til lokale forhold som kan innvirke på varmepumpens drift gjennom hele fyringsperioden, som temperatur, fuktighet etc.

Varmepumpe er lønnsom investering

Alle Mitsubishi Heavy Industries varmepumper er utstyrt med inverterstyrt kompressor. Det vil si at kompressorens turtall reguleres kontinuerlig for å sikre at varmepumpen leverer den effekten som er nødvendig til enhver tid.

Lavere kompressorhastighet gir økt lønnsomhet og mindre slitasje.

Varmefaktor

Det er mye snakk om COP (varmefaktor). Den oppgis i alt brosjyremateriell ved en utetemperatur på +7 °C og angir forholdet mellom tilført og avgitt effekt. Det som er viktig for deg som kunde, er å få oppgitt årsvarmefaktoren for varmepumpen under de lokale forhold som gjelder hos deg. Dette er kunnskap som den lokale forhandler har, og ut fra det kan gi deg en anbefaling for riktig dimensjonering.

Plassering

Det er viktig å huske på at innedelen/innedelene plasseres slik at man får best mulig varmespredning i de områdene man oppholder seg mest. Det er også viktig å tenke på at varmepumpen skal dekke et størst mulig areal. For å optimalisere plasseringen kan gi deg nyttige råd og tips. Vi har lang erfaring og kjenner produktet godt.